Middels uw inschrijving verklaart u zich automatisch akkoord met de volgende condities:

  • U kunt per heden inschrijven op basis van beschikbaarheid
  • Op basis van uw inschrijving gaat de organisatie u factureren vanaf 1 januari 2022
  • De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen
  • Met de factuur wordt tevens een vrijwaringsformulier toegezonden, dit formulier dient u per omgaande voor akkoord getekend te retourneren aan de organisatie
  • Vanaf 1 februari 2022 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor uw aankomstdatum dient u 25% van uw reserveringswaarde te voldoen (inschrijvingskosten en eventuele badge 100%, deze kosten zijn niet restitueerbaar)
  • Bij annulering meer dan 1 maand voor uw aankomstdatum dient u 50% van uw reserveringswaarde te voldoen (inschrijvingskosten en eventuele badge 100%, deze kosten zijn niet restitueerbaar)
  • Bij annulering binnen 1 maand voor uw aankomstdatum dient u 100% van uw reserveringswaarde te voldoen (inclusief de inschrijvingskosten en eventuele badge)
  • Tijdens de lustrum happening zullen er foto-en filmopnames worden gemaakt. Middels uw inschrijving verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie van beeldmateriaal waarin u al of niet herkenbaar in beeld bent.
­