Middels uw inschrijving verklaart u zich automatisch akkoord met de volgende condities:

 • U kunt per heden inschrijven op basis van beschikbaarheid
 • Op basis van uw inschrijving gaat de organisatie u factureren vanaf 1 januari 2022
 • De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen
 • Vanaf 1 februari 2022 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor uw aankomstdatum dient u 25% van uw reserveringswaarde te voldoen (inschrijvingskosten en eventuele badge 100%, deze kosten zijn niet restitueerbaar)
  • Bij annulering meer dan 1 maand voor uw aankomstdatum dient u 50% van uw reserveringswaarde te voldoen (inschrijvingskosten en eventuele badge 100%, deze kosten zijn niet restitueerbaar)
  • Bij annulering binnen 1 maand voor uw aankomstdatum dient u 100% van uw reserveringswaarde te voldoen (inclusief de inschrijvingskosten en eventuele badge)
 • Bij aanvang van het evenement ontvangt u een vrijwaringsformulier, dit dient u ter plaatse in te vullen en te ondertekenen.
 • In verband met het feit dat wij moeten leren leven met Corona en de Coronamaatregelen verzoeken wij u uw equipe alleen als deelnemende in te schrijven indien u op locatie bij aankomst op het evenement kunt aantonen dat u volledig gevaccineerd bent middels ofwel de QR code op uw corona-app ofwel het bekende Gele Boekje (dit laatste voor de Nederlandse deelnemers). Uiteraard mag u dat ook doen met een negatieve PCR test niet ouder dan 48 uur. U dient hoe dan ook te voldoen aan de dán geldende coronaregels ten tijde van het evenement.
 • Tijdens de lustrum happening zullen er foto-en filmopnames worden gemaakt. Middels uw inschrijving verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie van beeldmateriaal waarin u al of niet herkenbaar in beeld bent.